הנמל של תל אביב

לתשומת לבכם

המרחב המוגן בנמל ממוקם בחניון תת קרקעי בית יואל, יש לעקוב אחר השלטים המכווינים.

בודק...